NOT YOUR MUMMY: EXPERIMENTÁLNÍ LAZEBNICTVÍ

NOT YOUR MUMMY: EXPERIMENTÁLNÍ LAZEBNICTVÍ

Experimentální lazebnictví

je projekt, který Not Your Mummy rozvíjí společně s Annou Škopkovou. Jde v něm o hledání nových způsobů zdravotní prevence. Chceme společně nacházet a testovat způsoby, kterými lze lidem navracet a prohlubovat vědomí osobní zodpovědnosti a kompetence v otázkách vlastního zdraví.

Diplomovaná terapeutka Anna Škopková se od roku 2011 specializuje na manuální terapie, které jsou v ČR dosud málo známé. Ve své praxi kombinuje tzv. Rytmickou a Presselovu masáž, Rytmické vtírání, zábaly, obklady a Rytmické koupele. Jde o metody, které jsou, právě pod názvem „manuální terapie“ či „vnější ošetření“ součástí zdravotní péče všude tam, kde se hovoří o integrativní medicíně. 

Rytmická masáž se začala rozvíjet od poloviny minulého století na klinikách ve Švýcarsku, Německu a dalších evropských zemích. Důraz se při ní klade zejména na zdravý fyziologický rytmus 1:4 (dech:pulz) a na kvalitu vědomého doteku, který vyvolává intenzivní vnitřní odezvu v těle ošetřovaného. Ruka terapeuta se při této "technice" stává živoucím nástrojem, zprostředkovávajícím vyrovnávání mezi polaritami horního a dolního pólu lidského organizmu. To přispívá k lepšímu prokrvení, prohloubenému dýchání a klidnému setkávání s nejvnitřnějšími motivacemi, které nás vedou ke konkrétním činům.

Techniky experimentu

Balení

Do třech vrstev přírodních materiálů a výluhy z léčivých rostlin a bylin. Například jaterní zábal s řebříčkovým výluhem detoxikuje náš nejzatěžovanější orgán - játra a péčí o něj se rozjasňuje mysl, srdce a vytváří místo pro nové nápady. Ideální čas aplikace, tzv. jaterní hodinky je mezi 14:00 – 15:00.

Vtírání

Do kloubních spojení a dalších částí těla, ošetření orgánů tzv. rytmickým vtíráním
Působí do hloubky tkání, kloubů,orgánů. Detoxikuje, prodýchává, napojuje organizmus opět na správný fyziologický rytmus 1:4 (dech:puls).

Koupání

Zahřívací koupel nohou
Zklidňuje, stahuje dech a vědomí až dolů do nohou, přivádí k sobě a prohřívá. Ideální před spaním/odpočinkem – způsobuje, že spánek/odpočinek je hluboký a občerstvující.

Rytmická masáž 
Oživuje periferii a vnáší správný fyziologický rytmus 1:4 (dech:puls) na místa, kde tkáně či jednotlivé orgánové soustavy vypadly ze zdravých procesů. Dodává tělu předobraz zdraví a zároveň v organizmu probouzí samoléčebné síly.

Presselova masáž 
Dynamicky propojuje dolní a horní část těla, oblast látkové výměny s nervově smyslovou soustavou. Způsobuje jejich harmonické setkání a prolnutí ve střední, rytmické části organizmu (krevní oběh a dýchání) a navozuje tak vědomí zodpovědnosti za svůj život a chuť čelit jeho výzvám.

Festival Hiki Joki - Luční lazebnictví

Festival Hiki Joki - Luční lazebnictví

NUUK, Hradec Králové
Festival Hiki Joki - Luční lazebnictví

Festival Hiki Joki - Luční lazebnictví

NUUK, Hradec Králové
Festival nahých forem - Sudeten FNAF

Festival nahých forem - Sudeten FNAF

Foto: Lenka Klodová
Sudeten FNAF

Sudeten FNAF

Foto: Lenka Klodová
Sudeten FNAF

Sudeten FNAF

Foto: Lenka Klodová